Omvänt klassrum på distans i kärnreaktormodellering
Kapitel i bok, 2018

I detta kapitel diskuteras sambandet mellan studenters resultat och deras grad av engagemang och deltagande i en nätbaserad kurs i kärnreaktormodellering som anpassats efter modellen omvänt klassrum. Studenter tittar på digitala föreläsningar innan de deltar i nätbaserade, synkrona träffar i ett nätbaserat klassrum.

flipped classroom

technology-enhanced learning

online learning

Författare

Christophe Demaziere

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Elisabeth Saalman

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Christian Stöhr

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Digitalisering av högre utbildning

169-173

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Annan fysik

Styrkeområden

Energi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-09