Whole Grains, Gut Microbiota, and Health-Time to Get Personal? Comment
Other text in scientific journal, 2021

Author

Kia Noehr Iversen

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Rikard Landberg

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Journal of Nutrition

0022-3166 (ISSN) 1541-6100 (eISSN)

Vol. 151 3 459-461

Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota

Swedish Research Council (VR) (2017-05840), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad

Formas (2016-00314), 2016-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Food Science

Computer Science

Nutrition and Dietetics

DOI

10.1093/jn/nxaa412

PubMed

33561261

More information

Latest update

6/2/2021 7