Whole Grains, Gut Microbiota, and Health-Time to Get Personal? Comment
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Kia Noehr Iversen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Journal of Nutrition

0022-3166 (ISSN) 1541-6100 (eISSN)

Vol. 151 3 459-461

Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota

Vetenskapsrådet (VR) (2017-05840), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad

Formas (2016-00314), 2016-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Datavetenskap (datalogi)

Näringslära

DOI

10.1093/jn/nxaa412

PubMed

33561261

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-02