Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad
Forskningsprojekt , 2016 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05