FODMAPs—Do they really affect IBS symptoms?
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2023

double-blind

FODMAPs

control

irritable bowel syndrome

baseline

Författare

Elise Nordin

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Carl Brunius

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Rikard Landberg

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Per M. Hellström

Uppsala universitet

Frontiers in Medicine

2296858X (eISSN)

Vol. 10 1123576

Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota

Vetenskapsrådet (VR) (2017-05840), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad

Formas (2016-00314), 2016-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Näringslära

DOI

10.3389/fmed.2023.1123576

PubMed

36936224

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-29