Elise Nordin

Doktorand vid Livsmedelsvetenskap

Elise är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap och arbetar i fältet precision nutrition i projektet Optimal Diets for Metabotypes (OpDiMet). Hon har genomfört en randomiserad cross-over studie med 110 IBS patienter för att undersöka relationen mellan kost, mikrobiota och IBS. Syftet är att gruppera dem i olika metabotyper, dvs kluster av individer med likartad metabol reglering. Metabotypningen baseras på metabolomik tillsammans med mikrobiota och klinisk data. Forskning tyder på att individer reagerar olika på samma kostintag vilken kan bero på skillnader i biokemi, metabolism, genetik, mikrobiota och livsstil. Möjligheten att på en gruppnivå kunna förutse responsen av olika dieter kan bidra med positiva hälsoeffekter i samhället.

Källa: chalmers.se
Image of Elise Nordin
Det finns inga publikationer att visa.
Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Elise Nordin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.