Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-05840
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05