Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-05840
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2023

FODMAPs—Do they really affect IBS symptoms?

Övrig text i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05