Does Whole-Grain Intake Matter for the Risk of Developing Nonalcoholic Fatty Liver Disease?
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Rikard Landberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Journal of Nutrition

0022-3166 (ISSN) 1541-6100 (eISSN)

Vol. 152 4 924-925

Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad

Formas (2016-00314), 2016-01-01 -- 2021-12-31.

Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota

Vetenskapsrådet (VR) (2017-05840), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

En ny individanpassad koststrategi för bättre hälsa genom precisionsprevention av vällevnadssjukdomar

Formas (2020-01113), 2021-01-01 -- 2023-12-31.

Nya blodbaserade biomarkörer för spegling av mikrobiota, kost och deras interaktion associerad med typ 2 diabetes risk

Vetenskapsrådet (VR) (2019-01264), 2020-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Näringslära

DOI

10.1093/jn/nxac009

PubMed

35174393

Mer information

Senast uppdaterat

2024-03-07