FODMAPs—Do they really affect IBS symptoms?
Other text in scientific journal, 2023

double-blind

FODMAPs

control

irritable bowel syndrome

baseline

Author

Elise Nordin

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Carl Brunius

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Rikard Landberg

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Per M. Hellström

Uppsala University

Frontiers in Medicine

2296858X (eISSN)

Vol. 10 1123576

Nya strategier för prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar genom påverkan av kost och mikrobiota

Swedish Research Council (VR) (2017-05840), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad

Formas (2016-00314), 2016-01-01 -- 2021-12-31.

Subject Categories

Nutrition and Dietetics

DOI

10.3389/fmed.2023.1123576

PubMed

36936224

More information

Latest update

3/29/2023