En hybrid miljö – interaktion, lärarstöd och fördjupat lärande
Book chapter, 2022

I det här kapitlet beskriver vi utveckling och utvärdering av en modul i beräkningsfysik som genomfördes i en hybrid lärmiljö. Det pedagogiska upplägget bygger på en kombination av det flippade klassrummet och en webbaserad programmeringsmiljö. Kapitlet illustrerar hur man kan få en hybrid lärmiljö att fungera väl. Vår viktigaste lärdom är att en väl förberedd programmeringsstruktur och ett tydligt kursupplägg skapar utrymme för mer interaktion mellan studenterna och läraren. Det leder till en djupare förståelse av beräkningsprinciper. ALC-rummet och dess virtuella motsvarighet bidrar avsevärt till ett mer individanpassat stöd och bättre lärande.

Flippade klassrum

Beräkningsfysik

Active Learning Classroom

Hybrid undervisning

Author

Christophe Demaziere

Chalmers, Physics, Subatomic, High Energy and Plasma Physics

Tom Adawi

Chalmers, Communication and Learning in Science, Engineering Education Research

Christian Stöhr

Chalmers, Communication and Learning in Science, Engineering Education Research

Använd rummet - Högskolepedagogiska metoder för aktiva lärsalar

73-80
9789144157795 (ISBN)

Subject Categories

Educational Sciences

Other Physics Topics

Areas of Advance

Energy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

8/23/2022