VASS Dricksvatten - uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk
Report, 2013

nyckeltal

beredning

Benchmarking

dricksvatten

VASS

Author

Mia Bondelind

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Thomas Pettersson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Annika Malm

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Olof Bergstedt

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Johanna Lindgren

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Water Engineering

More information

Created

10/7/2017