VASS Dricksvatten - uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk
Rapport, 2013

nyckeltal

beredning

Benchmarking

dricksvatten

VASS

Författare

Mia Bondelind

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Annika Malm

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Olof Bergstedt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Johanna Lindgren

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07