Nicklas Bonander

Doktor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Projekt

2012–2015

Utveckling av effektiva xylosjäsande och syratoleranta jäststammar - ett avgörande steg mot kommersiell cellulosabaserad drivmedelstillverkning!

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Maurizio Bettiga Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
David Moreno Industriell bioteknik
Lina Lindahl Industriell bioteknik
Nicklas Bonander Industriell bioteknik
Energimyndigheten
Taurus energy

Det kan finnas fler projekt där Nicklas Bonander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.

Publikationer

2017

Constitutively-stressed yeast strains are high-yielding for recombinant Fps1: implications for the translational regulation of an aquaporin

D. Sarkar, S. P. Cartwright, R Bill et al
Microbial Cell Factories. Vol. 16 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Industrial yeasts strains for biorefinery solutions: Constructing and selecting efficient barcoded xylose fermenting strains for ethanol

Lisbeth Olsson, Elia Tomas-Pejo, Nicklas Bonander
Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Vol. 8 (5), p. 626-634
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Improved sugar co-utilisation by encapsulation of a recombinant Saccharomyces cerevisiae strain in alginate-chitosan capsules

Nicklas Bonander, Johan Westman, Carl Johan Franzén et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 7 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Evolutionary engineered strains of Saccharomyces cerevisiae for efficient lignocellulosic bioethanol production

Nicklas Bonander, Elia Tomas-Pejo, Lisbeth Olsson et al
Poster (konferens)
2013

Production, Purification and Characterization of Recombinant, Full-Length Human Claudin-1

K. Hu, Nicklas Bonander, M. Clare et al
PLoS ONE. Vol. 8 (5), p. Art. no. e64517-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Challenges of strain development and clone selection for bioethanol production from lignocellulose

Elia Tomas-Pejo, Lisbeth Olsson, Nicklas Bonander et al
Poster (konferens)
2012

Challenges of strain development and clone selection for bioethanol production from lignocellulose

Eva Albers, Elia Tomas-Pejo, Lisbeth Olsson et al
Poster (konferens)
2012

Optimising yeast as a host for recombinant protein production (review)

Nicklas Bonander, R Bill
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.). Vol. 866, p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

EVALUATION OF EVOLVED AND BARCODED XYLOSE FERMENTING STRAINS FOR BIOETHANOL PRODUCTION FROM LIGNOCELLULOSE

Lisbeth Olsson, Elia Tomas-Pejo, Nicklas Bonander
Poster (konferens)
2008

Optimized in vitro and in vivo expression of proteorhodopsin: A seven-transmembrane proton pump

Marc Braiman, Richard Neutze, Jarone Pinhassi et al
Protein Expression and Purification. Vol. 58 (1), p. 103-113
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Design of improved membrane protein production experiments: Quantitation of the host response

Petter Mostad, Christer Larsson, Lena Gustafsson et al
Protein Science. Vol. 14, p. 1729-1740
Artikel i vetenskaplig tidskrift