Maria Jangsten

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Maria Jangsten arbetar med ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla det befintliga fjärrkylasystemet i Göteborg. Genom en initial nulägesbeskrivning ska strategier tas fram för hur utvecklingen kan styras. Fokus ligger på att undersöka möjligheten att använda högre temperaturer och således mer frikyla från Göta Älv. Projektet ingår i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborg Energi.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2017

Survey of radiator temperatures in buildings supplied by district heating

Maria Jangsten, Johan Kensby, Jan-Olof Dalenbäck et al
Energy. Vol. 137, p. 292-301
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2020

Älvkyla 2.0

Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Torbjörn Lindholm Installationsteknik
Maria Jangsten Installationsteknik
Göteborg Energi AB

Det kan finnas fler projekt där Maria Jangsten medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.