Christine Geers

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Christine Geers började jobba som Postdoc på avdelningen Energi och Material i april 2013. Fokus på Christines forskning ligger i uppbyggnad av experiment för hög korrosiva miljöer vid höga temperaturer för testning av legeringar. Temperaturen är vanligtvis mellan 600 och 1100˚C. Gasmiljöer kan man dela in i hög och låg syreaktivitetsmiljöer. Hög syreaktivitet betyder att de flesta metaller oxiderar i denna miljö. I båda miljöerna kan andra korrosiva gaser än syre påverka eller även bestämma korrosionsprocessen t.ex. svaveldioxid, koloxid och – dioxid, väteklorid, ånga eller även kväve vid hög temperatur. Dessa gaser använder Christine och hennes kolleger i labbet.Christine arbetar även i en speciell legeringsgrupp där hon jobbar med – FeCrAl. Forskningen ska ge förståelse om korrosionsförloppet och livslängden av materialer.Innan Christine började arbeta på Chalmers jobbade hon i Tyskland på forskningsinstitut DECHEMA i Frankfurt am Main. Där undersökte hon korrosionsfenomenet ’Metal Dusting’ som finns i hög temperaturmiljöer med hög kolaktivitet. Oskyddade legeringar upptar kol och förlårar sin mekaniska stabilitet. Därför uppfann hon en skyddsbeläggning som är inert i dessa miljöer. Christines har en utbildning som kemist med inriktning mot solid state chemistry. Hon fick 2007 ett kemidiplom från Rostock Universitetet.

Källa: chalmers.se

Visar 10 publikationer

2019

Effective Reduction of Chromium-oxy-hydroxide Evaporation from Ni-Base Alloy 690

Tommy Sand, Christine Geers, Yu Cao et al
Oxidation of Metals. Vol. 92 (3-4), p. 259-279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Reactive Element Effects in High-Temperature Alloys Disentangled

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. In press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Impact of Grain Boundary Density on Oxide Scaling Revisited

Christine Geers, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. 91 (1-2), p. 55-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Interplay of water and reactive elements in oxidation of alumina-forming alloys

Nooshin Mortazavi Seyedeh, Christine Geers, Mohsen Esmaily et al
Nature Materials. Vol. 17, p. 610-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Transition metal attenuated mechanism for protective alumina formation from first principles

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
RSC Advances. Vol. 8 (72), p. 41255-41269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Fates of Hydrogen During Alumina Growth Below Yttria Nodules in FeCrAl(RE) at Low Partial Pressures of Water

Vedad Babic, Christine Geers, Bo Jönsson et al
Electrocatalysis. Vol. 8 (6), p. 565-576
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Surface Reaction and Transport in Oxides Formed on FeCrAl Alloys in High Temperature Nitridation Environments

Christine Geers, Vedad Babic, Lars-Gunnar Johansson et al
Tms 2017 146th Annual Meeting & Exhibition Supplemental Proceedings, p. 387-392
Paper i proceeding
2017

Possible origin and roles of nano-porosity in ZrO2 scales for hydrogen pick-up in Zr alloys

Mikaela Lindgren, Christine Geers, Itai Panas
Journal of Nuclear Materials. Vol. 492, p. 22-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Properties of Alumina/Chromia Scales in N2-Containing Low Oxygen Activity Environment Investigated by Experiment and Theory

Christine Geers, Vedad Babic, Nooshin Mortazavi Seyedeh et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 321-332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Development of a metal dusting resistant functional coating by Sn and Al pack cementation

S. Madloch, M. C. Galetz, Christine Geers et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 299, p. 29-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2018–

Light-weight high temperature materials beyond nickel-base alloys

Christine Geers Oorganisk miljökemi
Valentina Cantatore Oorganisk miljökemi 2
Chalmers

Det kan finnas fler projekt där Christine Geers medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.