Christine Geers

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Christine Geers började jobba som Postdoc på avdelningen Energi och Material i april 2013. Fokus på Christines forskning ligger i uppbyggnad av experiment för hög korrosiva miljöer vid höga temperaturer för testning av legeringar. Temperaturen är vanligtvis mellan 600 och 1100˚C. Gasmiljöer kan man dela in i hög och låg syreaktivitetsmiljöer. Hög syreaktivitet betyder att de flesta metaller oxiderar i denna miljö. I båda miljöerna kan andra korrosiva gaser än syre påverka eller även bestämma korrosionsprocessen t.ex. svaveldioxid, koloxid och – dioxid, väteklorid, ånga eller även kväve vid hög temperatur. Dessa gaser använder Christine och hennes kolleger i labbet.Christine arbetar även i en speciell legeringsgrupp där hon jobbar med – FeCrAl. Forskningen ska ge förståelse om korrosionsförloppet och livslängden av materialer.Innan Christine började arbeta på Chalmers jobbade hon i Tyskland på forskningsinstitut DECHEMA i Frankfurt am Main. Där undersökte hon korrosionsfenomenet ’Metal Dusting’ som finns i hög temperaturmiljöer med hög kolaktivitet. Oskyddade legeringar upptar kol och förlårar sin mekaniska stabilitet. Därför uppfann hon en skyddsbeläggning som är inert i dessa miljöer. Christines har en utbildning som kemist med inriktning mot solid state chemistry. Hon fick 2007 ett kemidiplom från Rostock Universitetet.

Källa: chalmers.se

Visar 7 publikationer

2018

Interplay of water and reactive elements in oxidation of alumina-forming alloys

Nooshin Mortazavi Seyedeh, Christine Geers, Mohsen Esmaily et al
Nature Materials. Vol. 17, p. 610-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Transition metal attenuated mechanism for protective alumina formation from first principles

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
RSC Advances. Vol. 8 (72), p. 41255-41269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Fates of Hydrogen During Alumina Growth Below Yttria Nodules in FeCrAl(RE) at Low Partial Pressures of Water

Vedad Babic, Christine Geers, Bo Jönsson et al
Electrocatalysis. Vol. 8 (6), p. 565-576
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Surface Reaction and Transport in Oxides Formed on FeCrAl Alloys in High Temperature Nitridation Environments

Christine Geers, Vedad Babic, Lars-Gunnar Johansson et al
Tms 2017 146th Annual Meeting & Exhibition Supplemental Proceedings, p. 387-392
Paper i proceeding
2017

Possible origin and roles of nano-porosity in ZrO2 scales for hydrogen pick-up in Zr alloys

Mikaela Lindgren, Christine Geers, Itai Panas
Journal of Nuclear Materials. Vol. 492, p. 22-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Properties of Alumina/Chromia Scales in N2-Containing Low Oxygen Activity Environment Investigated by Experiment and Theory

Christine Geers, Vedad Babic, Nooshin Mortazavi Seyedeh et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 321-332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Development of a metal dusting resistant functional coating by Sn and Al pack cementation

S. Madloch, M. C. Galetz, Christine Geers et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 299, p. 29-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Christine Geers medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.