Christine Geers

Forskare vid Energi och material

Christine Geers började jobba som Postdoc på avdelningen Energi och Material i april 2013. Fokus på Christines forskning ligger i uppbyggnad av experiment för hög korrosiva miljöer vid höga temperaturer för testning av legeringar. Temperaturen är vanligtvis mellan 600 och 1100˚C. Gasmiljöer kan man dela in i hög och låg syreaktivitetsmiljöer. Hög syreaktivitet betyder att de flesta metaller oxiderar i denna miljö. I båda miljöerna kan andra korrosiva gaser än syre påverka eller även bestämma korrosionsprocessen t.ex. svaveldioxid, koloxid och – dioxid, väteklorid, ånga eller även kväve vid hög temperatur. Dessa gaser använder Christine och hennes kolleger i labbet.
Christine arbetar även i en speciell legeringsgrupp där hon jobbar med – FeCrAl. Forskningen ska ge förståelse om korrosionsförloppet och livslängden av materialer.
Innan Christine började arbeta på Chalmers jobbade hon i Tyskland på forskningsinstitut DECHEMA i Frankfurt am Main. Där undersökte hon korrosionsfenomenet ’Metal Dusting’ som finns i hög temperaturmiljöer med hög kolaktivitet. Oskyddade legeringar upptar kol och förlårar sin mekaniska stabilitet. Därför uppfann hon en skyddsbeläggning som är inert i dessa miljöer.
Christines har en utbildning som kemist med inriktning mot solid state chemistry. Hon fick 2007 ett kemidiplom från Rostock Universitetet.

Källa: chalmers.se
Image of Christine Geers

Visar 14 publikationer

2021

Exploring the Effect of Silicon on the High Temperature Corrosion of Lean FeCrAl Alloys in Humid Air

Tommy Sand, Aina Edgren, Christine Geers et al
Oxidation of Metals. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Formation of corrosion pockets in FeNiCrAl at high temperatures investigated by 3D FIB-SEM tomography

Katrin Jahns, Ulrich Krupp, Gustav Sundell et al
Materials and Corrosion - Werkstoffe und Korrosion. Vol. 71 (11), p. 1774-1782
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Reactive Element Effects in High-Temperature Alloys Disentangled

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. 93 (1-2), p. 229-245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Exploring failure modes of alumina scales on FeCrAl and FeNiCrAl alloys in a nitriding environment

A. N. Mortazavi, Mohsen Esmaily, Christine Geers et al
Acta Materialia. Vol. 201, p. 131-146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Insights into the zinc effect on radio-cobalt deposition on stainless steel piping surfaces under BWR conditions from experiment guided 1st principles modelling

Valentina Cantatore, Christine Geers, Jiaxin Chen et al
Journal of Nuclear Materials. Vol. 540
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effective Reduction of Chromium-oxy-hydroxide Evaporation from Ni-Base Alloy 690

Tommy Sand, Christine Geers, Yu Cao et al
Oxidation of Metals. Vol. 92 (3-4), p. 259-279
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Impact of Grain Boundary Density on Oxide Scaling Revisited

Christine Geers, Itai Panas
Oxidation of Metals. Vol. 91 (1-2), p. 55-75
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Interplay of water and reactive elements in oxidation of alumina-forming alloys

Nooshin Mortazavi Seyedeh, Christine Geers, Mohsen Esmaily et al
Nature Materials. Vol. 17, p. 610-617
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Transition metal attenuated mechanism for protective alumina formation from first principles

Vedad Babic, Christine Geers, Itai Panas
RSC Advances. Vol. 8 (72), p. 41255-41269
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Fates of Hydrogen During Alumina Growth Below Yttria Nodules in FeCrAl(RE) at Low Partial Pressures of Water

Vedad Babic, Christine Geers, Bo Jönsson et al
Electrocatalysis. Vol. 8 (6), p. 565-576
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Surface Reaction and Transport in Oxides Formed on FeCrAl Alloys in High Temperature Nitridation Environments

Christine Geers, Vedad Babic, Lars-Gunnar Johansson et al
Tms 2017 146th Annual Meeting & Exhibition Supplemental Proceedings, p. 387-392
Paper i proceeding
2017

Possible origin and roles of nano-porosity in ZrO2 scales for hydrogen pick-up in Zr alloys

Mikaela Lindgren, Christine Geers, Itai Panas
Journal of Nuclear Materials. Vol. 492, p. 22-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Properties of Alumina/Chromia Scales in N2-Containing Low Oxygen Activity Environment Investigated by Experiment and Theory

Christine Geers, Vedad Babic, Nooshin Mortazavi Seyedeh et al
Oxidation of Metals. Vol. 87 (3-4), p. 321-332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Development of a metal dusting resistant functional coating by Sn and Al pack cementation

S. Madloch, M. C. Galetz, Christine Geers et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 299, p. 29-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 2 forskningsprojekt

2019–2022

Reaktorsäkerhet ur ett kemisk perspektiv för bly eller bly/vismut kylda GenIV reaktorer

Teodora Retegan Vollmer Kärnkemi
Christine Geers Oorganisk miljökemi
Valentina Cantatore Oorganisk miljökemi 2
Vetenskapsrådet (VR)

2018–

Light-weight high temperature materials beyond nickel-base alloys

Christine Geers Oorganisk miljökemi
Valentina Cantatore Oorganisk miljökemi 2
Chalmers

Det kan finnas fler projekt där Christine Geers medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.