Sara Dahlin

Projektassistent vid Service Management and Logistics

Sara Dahlin är doktorand på avdelningen för Service Management and Logistics och forskar på hur man kan förbättra kvaliteten inom vård och omsorg. Sara är delaktig i två projekt, dels ett där hon tittar på hur kvalitetsutveckling beskrivs och utvärderas i upphandling av äldrevård, dels ett där hon undersöker möjligheten att använda patientdata för att utöka förståelsen för vårdprocesser. Projekten drivs i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI).

Källa: chalmers.se

Visar 8 publikationer

2020

Exploring the usefulness of Lexis diagrams for quality improvement

Sara Dahlin
BMC Medical Informatics and Decision Making. Vol. 20 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Process Mining for Quality Improvement: Propositions for Practice and Research

Sara Dahlin, Henrik Eriksson, Hendry Raharjo
Quality management in health care. Vol. 28 (1), p. 8-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Relationship between patient costs and patient pathways

Sara Dahlin, Hendry Raharjo
International Journal of Health Care Quality Assurance. Vol. 32 (1), p. 246-261
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Quality improvement and care procurement: Friends of foes?

Sara Dahlin, Henrik Eriksson, Carolina Camén
Conference presentation, Servsig, 20160618, Maastricht, Holland
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

Investigating lead time, cost and patient pathways of breast cancer care: a comparative study of four hospitals in Sweden

Sara Dahlin, Hendry Raharjo, Per Sjöli et al
International Forum on Quality and Safety in Healthcare, April 2016
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2019

Kvalitet vid upphandling av äldreomsorg

Sara Dahlin Service Management and Logistics
Henrik Eriksson Service Management and Logistics
Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)

Det kan finnas fler projekt där Sara Dahlin medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.