Kristoffer Ekberg

Forskare vid Science, Technology and Society

Kristoffer Ekberg är historiker med inriktning mot miljöhistoria, politisk historia och sociala rörelser. Hans forskning rör vilken kunskap som historiskt sett har funnits i klimatfrågan och hur industri, forskare och politiker agerat utifrån denna kunskap. Målet är att kartlägga kunskapsspridningen i Sverige och ge en bättre förståelse för hur nya frågor tar sig in i, eller utmanövreras från politiken.

Källa: chalmers.se
Image of Kristoffer Ekberg
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2021–2024

Svensk petrokultur: vanor och beteenden kring fossila bränslen som hindrar klimatåtgärder

Anna Åberg Science, Technology and Society
Kristoffer Ekberg Science,Technology and Society
Per Lundin Science, Technology and Society
Formas

Det kan finnas fler projekt där Kristoffer Ekberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.