Helga Kristín Ólafsdóttir

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Doktorand inom tillämpad matematik och statistik med fokus på extremvärdesteori samt utveckling och analys av icke-Gaussiska modeller inom spatial statistik.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

Parameter Estimation for Nonlinear Mixed Effects Models Implemented in Mathematica

Jacob Leander, Joachim Almquist, Helga Kristín Ólafsdóttir et al
Poster (konferens)
2018

Exact Gradients Improve Parameter Estimation in Nonlinear Mixed Effects Models with Stochastic Dynamics

Helga Kristín Ólafsdóttir, Jacob Leander, Joachim Almquist et al
AAPS Journal. Vol. 20 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2020

Latenta hoppfält för spatial statistik

David Bolin Tillämpad matematik och statistik
Helga Kristín Ólafsdóttir Tillämpad matematik och statistik
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Helga Kristín Ólafsdóttir medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.