Lars-Ove Lång

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars-Ove Lång är adjungerad professor på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Han arbetar med praktiskt inriktad forskning om grundvattnets förekomst och kvalitet, grundvattnet som dricksvatten samt dess roll i samhällsplaneringen. Kommande insatser omfattar miljöstrategiskt arbete utifrån geologiska frågeställningar. Han är med i forskargruppen DRICKS och andra projekt som berör miljögeologi. Forskningen anknyter till arbetsuppgifter vid Sveriges geologiska undersökning där han samordnar arbetet med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” och FoU inom hydrogeologi samt arbetar med Vattenförvaltningen och kartläggning av grundvatten.

Källa: chalmers.se

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2015

Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattensbrunnar

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Lars-Ove Lång Geologi och geoteknik
Havs- och vattenmyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Lars-Ove Lång medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.