EENE: Energieffektiv Navigering för Elfordon
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

Forskningsframsteg inom elektrifierade och uppkopplade fordon ger upphov till nya möjligheter att förbättra både energieffektivitet och kundupplevelse. Man kan genom förbättrade navigationsalgoritmer och system minska människors oro inför övergången till rena elfordon. Ett effektivt navigationssystem för elfordon bör kunna ta hänsyn till både restid och energiförbrukning. Det bör även ta hänsyn till omdet är möjligt att nå ett mål med nuvarande energimängd i batteriet och dirigera fordonet mot lämplig laddstation om det behövs. Detta ställer höga krav på beräkningseffektivitet för både algoritmer och energiförbrukningsmodeller. Målet för det här projektet är att först utveckla och utvärdera den typen av algoritmer och modeller, för att därefter att tillämpa demi praktiken genomprototyputveckling av mjukvara för provfordon. Både modeller och algoritmer planeras att valideras genom simuleringar och riggkörningar. Projektet koordineras av Volvo Personvagnar AB och genomförs i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Deltagare

Morteza Haghir Chehreghani (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science och AI

Niklas Åkerblom

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science och AI

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation

Projekt-id: 2018-01937
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-23