Naturliga texturbildare förenklar sväljning
Forskningsprojekt, 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-01346
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-06