Statistisk inferensteori och stokastisk modellering av proteinveckning
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Umberto Picchini (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2013-5167
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-13