AUTOFREIGHT 2 - Effektiva transportsystem för regionala containertransporter
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Syfte och mål
Utveckla ny kunskap samt testa lösningar från andra projekt, bas är containertransport med mellan Göteborgs hamn och E-handelscentrum, Viared i Borås. Projektet drivs som en forskningsplattform för demonstrationer, tester och validering av olika koncept i ”realtid”. Projektet tar ett systemperspektiv och täcker bl.a in affärsmodeller, avancerade förarstöd, uppkopplade system, trafiksäkerhet, effekter av eldrift, HCT-fordon och logistik. Mål: Visa hur långa HCT-fordon kan användas, om ett begränsat vägnät öppnas, genom samverkan inom teknik och logistik.

Förväntade effekter och resultat
Följande konkreta mål har ställts upp för projektet: Ökat antal Containers per HCT-fordon och dag: + 30-50% Minskad energiförbrukning för hantering av containers i Viared och Göteborgs hamn 10% Testa ny teknik för drivning på flera axlar i A-dubbel som har utvecklats i andra projekt. Minskad energiförbrukning i HCT med elektrisk drivning på efterfordon 10%. Minskade kostnader för transport av containers mellan Göteborg-Viared jämfört med singelcontainer -10-20% Reducerad tid för backning av A-dubbel med hjälp av förarstöd 20% Tid för backning 20%

Planerat upplägg och genomförande
Arbete kommer att ske i 5 arbetspaket leda av olika partners AP1 Utformning av transportsystemet, Borås Stad AP2 Förarstöd och trafiksäkerhet, Chalmers TH AP3 Energieffektiva transporter, Chalmers TH AP4, Testfordon utveckling, drift och uppföljning, Volvo Technology AP5, Projektledning och spridning av resultat, Volvo Technology Stormöten med samtliga partners och AP möten kommer att hållas. Ansvarig: Volvo Technology AB, övriga: Chalmers, Borås Stad, VTI, GDL, VBG, Ellos, Kerry, Trafikverket, NetOnNet, ÅF Industry (AFRY), Fristads, Goodyear och Budbolaget.

Deltagare

Anna K Carlsson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Ola Benderius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Zhaohui Ge

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

Borås stad

Borås, Sweden

Budbolaget Bröderna Jogeland Borås AB

Borås, Sweden

Ellos Group AB

Borås, Sweden

Fristads AB

Borås, Sweden

GDL Sjöcontainer AB

Helsingborg, Sweden

Goodyear Sverige AB

Sweden

Kerry Logistics Sweden AB

Borås, Sweden

NetOnNet AB

Borås, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

VBG GroupTruck Equipment AB

Vänersborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-05027
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Volvo Group

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-14