Ingenjör 4.0 Uppskalning av modulariserad fortbildning för yrkesverksamma.
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Projektet ska mobilisera svensk akademi, för att möjliggöra fortbildning av minst 1000 yrkesverksamma per år och innovativt, storskaligt, livslångt lärande i industrin. Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion2030 och 13 lärosäten inom Svenska Produktionsakademien skall gemensamt med industri, arbetsgivareorganisationer och fackförbund vidareutveckla och skala upp det modulariserat utbildningsutbudet -Ingenjör4.0 med fokus på industriell digitalisering för yrkesverksamma med ingenjörsbakgrund.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Greta Braun

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Huizhong Cao

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Tekniska högskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-03458
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-20