Visuell Produktion - utveckling och drift av komplexa tillverkningssystem
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Projektet syftar till att öka effektiviteten i produktionsutveckling för komplexa tillverkningssystem. Projektets demonstrator är ett kvalificerat beslutsstöd som kan visa och kombinera olika perspektiv på produktionssystem för att stödja samarbete mellan olika produktions-utvecklingsexperter. För experterna (t ex en projektgrupp) skall det vara som att ställa sig i framtidens fabrik och gemensamt fatta rätt beslut.

Basen är en realistisk visualisering av produktionssystem som bygger på en scannad bild av systemet. Överlagrat på denna bas visualiseras sedan dynamiska flöden, prestanda och information från andra expertverktyg för att skapa en gemensam situationsuppfattning hos experterna och därmed möjliggöra snabba, gemensamma beslut.

Denna teknik ger därigenom en bättre social hållbarhetsaspekt där aktörer kan samlas och diskutera och värdera framtida förändringar i en realistisk miljö. Tekniken medför även förtjänster för ekonomi och miljö då besluten kommer grundas på mer faktabaserat material som tillhandahålls snabbare.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Cecilia Berlin

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Erik Lindskog

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Johan Stahre

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2010-01230
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/v...

Senast uppdaterat

2016-12-02