Plasmabaserade kompakta jonkällor
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Cancerbehandling, materialanalys och energiforskning är några områden där man kan använda energirika joner. I dag måste jonerna accelereras i stora och dyra anläggningar, men svenska forskare försöker utveckla en mindre och billigare metod. Laser är en del av lösningen. Om man bestrålar något med joner, har de en unik egenskap jämfört med exempelvis röntgenstrålning eller elektroner. De ger ifrån sig nästan all sin energi där de stannar, istället för gradvis, eller vid ytan där de tränger in. Det gör att man kan få en väldigt bra precision, exempelvis vid cancerbehandlingar. Djupt sittande tumörer kan bestrålas utan att vävnaden omkring skadas. Tekniken används sedan flera decennier, men den har en nackdel: för att producera joner med tillräckligt hög energi krävs en mycket stor anläggning. En sådan byggs just nu i Uppsala, och det blir den första i Norden. Med starka elektriska fält ska man där accelerera vätejoner, det vill säga protoner, över långa sträckor tills de har den energi som passar för behandlingen. Det är dyrt, och dessutom måste patienterna behandlas vid någon av de få anläggningar som existerar i världen. Men det finns ett annat sätt att producera energirika joner. För omkring femton år sedan upptäckte forskare att om man beskjuter ett tunt lager av något material, nästan vilket som helst, med laserpulser med hög effekt så joniseras materialets atomer; en del av deras elektroner lossnar och slungas iväg. Materialet omvandlas till ett plasma, ungefär som en gas bestående av laddade partiklar. Den elektriska spänning som uppstår mellan de bortslungade elektronerna och de positiva jonerna drar ut jonerna ur materialet och ger dem hög energi. Den här processen ska forskare vid Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet och Lunds universitet undersöka i detalj de närmaste åren.

Deltagare

Tünde Fülöp (kontakt)

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Tom Blackburn

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Julien Ferri

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Antony Ilderton

Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens teori

Joel Magnusson

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Mattias Marklund

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Benjamin Svedung Wettervik

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Illia Thiele

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Longqing Yi

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW 2013.0078
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

2019

Intense laser-plasma interactions

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-11