Varuägares hantering av effekterna av långsammare sjöfart - Slow steaming
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

​En av de mest effektiva åtgärderna för att reducera drivmedelsförbrukning inom sjöfarten, och därmed de utsläpp som är förknippat med det, är att sänka marschhastigheten eller så kallad slow steaming (SS). Från ett miljöperspektiv är SS en mycket effektiv åtgärd som är förknippat med s.k. negativ abatement cost eller; att reduktionen av växthusgasemission som uppnås till följd av SS sänker även de operativa kostnaderna. Effekterna av hastighetsreduktioner på tjänst kvalitén inom sjöfarten är välkända på relativt hög abstraktionsnivå. Den befintliga forskningen utgår ifrån redarens perspektiv men varuägares perspektiv är generellt negligerade både inom forskningen och i praktiken. Historiskt har SS tillämpats ensidigt från redarnas sida beroende på för ändamålet gynnsamma marknadsförhållanden. Hastighetsreduktioner återställs när marknadsförhållanden har återhämtat sig och varuägare verkar anpassa sina behov därefter. Det som är en nödvändighet för att SS ska kunna bli en effektiv åtgärd för utsläppsminskning på lång sikt, är att varuägare kan hantera effekterna av marginellt längre ledtider som följer av SS och på sikt även efterfråga dylika tjänster som en medveten strategi för hållbart tillväxt. Syftet med projektet är att utforska och förklara hur varuägare hanterar effekterna av hastighetsreducering inom sjöfarten i sina försörjningskedjor.

Deltagare

Joakim Kalantari (kontakt)

Logistik och transport

Violeta Roso

Logistik och transport

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Sjöfartsverket

Projekt-id: Sjöfartsverket projnr 15056-0
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/S...

Senast uppdaterat

2018-09-06