Shipper strategies for coping with slow-steaming in deep sea container shipping
Paper i proceeding, 2016

Inventory

Shippers

Slow-steaming

Container liner shipping

Coping strategies

Författare

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Joakim Kalantari

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Violeta Roso

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Johan Woxenius

Göteborgs universitet

Zeeshan Raza

Göteborgs universitet

World Conference on Transport Research

WCTR
Shanghai, China,

Varuägares hantering av effekterna av långsammare sjöfart - Slow steaming

Sjöfartsverket (Sjöfartsverket projnr 15056-0), 2013-12-01 -- 2014-12-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-08