The Swedish Graphene Initiative
Forskningsprojekt, 2012 – 2017

Swedish Graphene Initiative samlar ett trettiotal grafenforskare från Chalmers och universiteten i Uppsala och Linköping i nära samarbete. Här knyts olika kompetenser bland de främsta inom materialforskningen samman för att vidga kompetensen kring grafen och etablera grafenvetenskapen i Sverige. Swedish Graphene Initiative kombinerar både teori och experiment inom fysik, kemi och teknologi för att undersöka hur grafens unika potential kan omsättas i tekniska lösningar. Inom projektets ramar utvecklar vi dels metoder för tillverkning av grafen, framför allt sonokemisk exfoliering och förångning av kiselkarbid, och dels metoder för funktionalisering av grafen. På grundforskningsnivå undersöker vi och bearbetar grafen på nanonivå för att se vad som händer om materialet förändras på olika sätt. Vi arbetar även med tillämpningar, till exempel hur grafen kan användas i elektronik eller hur vibrerande grafen kan utnyttjas som en superkänslig sensor. Snarare än att vara uppbyggt kring ett antal konkreta resultat som ska uppnås, syftar Swedish Graphene Initiative till erfarenhetsutbyte mellan de olika forskningsgrupperna.

Deltagare

Mikael Fogelström (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Andreas Isacsson

Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens teori

Jari Kinaret

Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens teori

Sergey Kubatkin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tomas Löfwander

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Eva Olsson

Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Elsebeth Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Avgust Yurgens

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW 2011.0082
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

2017

Methylbenzenes on graphene

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/S...

Senast uppdaterat

2016-11-11