Avfall till design
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Projektet är kopplat till Mistras "Closing the Loop" initiativ och samlar experter från Stena Recycling, Semcon och Chalmers. Projektet stödjer kandidat och masterstudenter som gör ex-jobb kring produktutveckling där man tar till vara på industrispill som idag saknar värde.

Stena Recycling tillhandahåller olika typer av spillmaterial som idag är avsett för förbränning eller deponering.

Att kunna hitta nya utvecklingsområden av materialet som finns i avfall idag, skapas nya intressanta möjligheter för design och affärsområden. Samtidigt som det är ett bra exempel på resursåtervinning.

Projektledare: Ulrike Rahe och Isabel Ordoñez

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Isabel Ordonez Pizarro

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Oskar Rexfelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Erik Stenvall

Polymera material och kompositer

Sandra Tostar

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Samarbetspartners

Semcon

Göteborg, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: FOR2011/13nr17
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://www.wastetodesign.se/

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/w...

Senast uppdaterat

2020-03-27