Energi OCH Effekt: Hybridsuperkondensatorer
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Syftet med projektet är att ta fram ett energilager för el- och hybridfordon som både kan lagra en stor mängd energi och hantera hög effekt. Sådana energilager saknas idag, men kan vara av avgörande betydelse för att el- och hybridfordon ska bli konkurrenskraftiga. En bred introduktion av denna typ av fordon kommer bidra till minskad energianvändning och minskade CO2-utsläpp.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Peter Enoksson

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Aleksandar Matic

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Anders Palmqvist

Vicerektor vid Teknisk ytkemi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39045-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-03