Energi OCH Effekt: Hybridsuperkondensatorer
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Syftet med projektet är att ta fram ett energilager för el- och hybridfordon som både kan lagra en stor mängd energi och hantera hög effekt. Sådana energilager saknas idag, men kan vara av avgörande betydelse för att el- och hybridfordon ska bli konkurrenskraftiga. En bred introduktion av denna typ av fordon kommer bidra till minskad energianvändning och minskade CO2-utsläpp.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Aleksandar Matic

Kondenserade materiens fysik

Anders Palmqvist

Teknisk ytkemi

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39045-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-03