Säker induktiv energiöverföring för elfordon (FFI SAWE)
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Syftet med projektet är bedriva forskning relaterad till biologiska effekter av de magnetfält som används vid induktiv energiöverföring samt att beforska, utveckla och testa en ny typ av induktiv energiöverföring för användning i elfordon. Målet är att ta fram en teknik som minimerar biologisk påverkan på människor. Nyhetsvärdet består i att bygga upp kunskap kring eventuella långtidseffekter i människokroppen och att med en ny spoldesign skapa teknik som påverkar människan minimalt. Projektet har relevans för "rena elfordon" och för plug-in hybrider.

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Thomas Rylander

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

JOHAN WINGES

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Beinzero AB

Göteborg, Sweden

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Qrtech AB

Mölndal, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38577-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15