Energieffektiva millimetervågssändare
Forskningsprojekt, 2013 – 2017

Projektet syftar till att testa och förstå de yttersta gränserna för kretsdesign och integrationsgrad i GaN-teknologi vid millimetervågsfrekvenser. Målet är att utveckla kostnads- och energieffektiva sändare för framtidens backhaul-produkter. Utvecklingsarbetet innefattar förutom design och tillverkning av kretsar även utveckling av en testbädd för utvärdering av kretsarna i relation till prestandakrav på system- och produktnivå. Kretsarna kommer slutligen att verifieras i Ericssons kommersiella produkter. Projektet väntas leda till innovativa lösningar som adresserar kraven i framtidens mikrovågslänksystem. Genom resultaten från detta projekt säkerställs Ericssons långsiktiga konkurrenskraft inom detta mycket konkurrensutsatta område. Genom att aktivt delta i och bidra till detta projekt så säkerställer Ericsson relevansen och exploateringsmöjligheterna för de uppnådda resultaten i mikrovågslänkar för framtida backhaul-tillämpningar.

Deltagare

Christian Fager (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

William Hallberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Thorsell

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03942
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-07