Ocean Energy Centre - Mekanisk livslängdsanalys av kablar och förtöjningar för system för havsenergiutvinning
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Projekt syftar till forskning inom meakanisk livslängdsanalys tillämpat på kablar och förtöjningssystem för energiomvandlingssystem i marin miljö. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt vid avdelningen för Sjöfart och marin teknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Forskningsverksamheten är nära kopplad till Ocean Energy Centre (OEC) vars syfte är att främja utveckling av metoder och teknologier för utvinning av förnybar havsenergi.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Erland Johnson

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Du...

Skapat

2015-05-13