Hydro och pyrokemisk metallåtervinning från batterier
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet med projektet är att ta fram en energi och resurseffektiv återvinningsprocess för NiMH-batterier. Målet är att utveckla en tidigare verifierad process från labbskala till pilotskala. Detta ska göras tillsammans med de medverkande företagen genom den testbädd för hydrokemisk metallåtervinning som är under utvecklande.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Burcak Ebin

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Martina Petranikova

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-30