Driver modelling and cross-cultural analysis of driving styles based on large-scale driving data
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Selpi Selpi (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Giulio Bianchi Piccinini

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Robert Thomson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Nagoya University

Nagoya, Japan

Finansiering

STINT

Projekt-id: 2014-5907
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-10