Utveckling av havsbaserade vindparker och högspänningsnät med likström
Forskningsprojekt , 2010 – 2016

Projektet är inriktat på design av olika komponenter i havsbaserade DC vindkraftparker. Syftet är att designa dc-nät, olika typer av generatorer, DC-DC omformare innehållandes högfrekventa transformatorer. Det finns stor potential för DC vindkraftparker i Nordsjön och som kan kopplas till existerande och kommande DC-länkar mellan länderna runt Nordsjön.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Tarik Abdulahovic

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Amin Bahmani

Doktor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Sonja Lundmark

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Poopak Roshanfekr

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Kalid Yunus

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 32589-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/ha...

Senast uppdaterat

2015-10-26