Låg störning och hållbara tekniker för infrastruktur i urbana miljöer (PANTURA)
Forskningsprojekt, 2011 – 2013

Broar är en viktig del av vår urbana infrastruktur. Mer än 70 % av broarna i de Europeiska städerna är äldre än 50 år. Många av dessa är strukturellt bristfälliga, föråldrade broar. Behovet av att upprätthålla, förnya, stärka och uppgradera dessa broar kommer att öka dramatiskt i en nära framtid.

PANTURA forskningsprojekt har hållbar anläggningstrafik i städer som sin kontaktpunkt. Huvudsyftet med PANTURA är att förse myndigheter, entreprenörer och andra intressenter med omfattande instrument (metoder, verktyg och tekniker) att förbereda och utföra bron konstruktion, underhåll, reparationer och underhåll processer på mest effektiva sätt i kortast möjliga tid, med effektiv och hållbar användning av resurser och förutse och förhindra störning i stadsmiljö. Ytterligare mål är att förbättra mycket flexibel utanför anläggningen produktionsprocesser och förbättra kommunikationen mellan lokala myndigheter och byggföretag.

PANTURA står för "Flexibla processer och förbättrad teknik för Urban infrastruktur byggarbetsplatser". PANTURA är ett forskningssamarbete projekt ekonomiskt stöd av sjunde ramprogrammet, det korta namnet för det sjunde ramprogrammet för forskning och teknikutveckling. Detta är EU: s viktigaste instrument för finansiering av forskning att bemöta Europas behov av sysselsättning, konkurrenskraft och livskvalitet.

PANTURA startade den 1 januari 2011 och kommer att fortsätta för kommande 3 åren. PANTURA forskning konsortiet är balanserad organisatoriska omfattning och typ. Tre stora internationella entreprenörer, tre små och medelstora konsultföretag, en högskola, två forskningsinstitut och tre offentliga organen är involverade. Konsortiet representerar sex EU-länder.

Deltagare

Robert Kliger (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Reza Haghani Dogaheh

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Valbona Mara

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

A.I.C.E. Consulting

Ghezzano, Italy

Acciona Infraestructuras

Alcobendas-Madrid, Spain

DarellsOffice

Delft, Netherlands

DEMO Consultants

Delft, Netherlands

Gemeente Rotterdam

Rotterdam, Netherlands

Gobierno de Canarias

Santa Cruz de Tenerife, Spain

Mostostal Warszawa

Warszawa, Poland

NCC AB

Solna, Sweden

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Delft, Netherlands

SINTEF

Trondheim, Norway

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/265172
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.pantura-project.eu/

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Pa...

Senast uppdaterat

2020-09-02