Organisering av livscykelarbete
Forskningsprojekt, 2011 – 2017

Miljömanagement har traditionellt varit fokuserat på individuella företag och deras miljöpåverkan. Tanken med ett livscykelperspektiv (LCM) är dock att hantera miljöpåverkan och miljöproblematik från ett bredare perspektiv, där fokus är på en produkts miljöpåverkan ända från utvinning av material till sluthantering av produkt. Att hantera produktkedjor utifrån ett miljöperspektiv är en stor samtida utmaning, och frågan som många multinationella företag ställer sig är, hur ska denna komplexa fråga hanteras i den dagliga praktiken? Det övergripande syftet för projektet Organisering av livscykelarbete är att bygga kunskap kring existerande LCM praktik i multinationella företag, och hitta sätt att vidareutveckla, samt integrera, detta i den dagliga företagspraktiken.

Deltagare

Anne-Marie Tillman (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Henrikke Baumann

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Hanna Lindén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

SKF Chalmers University Technology Centre (UTC)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

SKF

Projekt-id: SKFUTC
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/u...

Senast uppdaterat

2018-09-12