Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder
Forskningsprojekt , 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Burcak Ebin

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Christian Ekberg

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Britt-Marie Steenari

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-05