Multifysiksimulering av kylsystemet och dess komponenter i ett el/hybrid-fordon
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Syftet med projektet är att åstadkomma effektivare el- och hybridfordon genom att ta fram en gemensam modell för simulering av ett antal fysikaliska storheter. Modellen kommer att bidra till att förbättra fordonssystemets prestanda genom termisk kontroll och balansering. Målet är att på olika sätt förbättra systemets verkningsgrad och därigenom kostnadseffektiviteten. Detta uppnås genom att kvantifiera energikonsekvens för några vanliga körcykler med olika termiska förutsättningar.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Alessandro Acquaviva

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Emma Grunditz

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Sonja Lundmark

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41376-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-08