FoU av dynamiska lågspänningskablage mellan boj och flytande hubb i ett marint energisystem
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet har som syfte att utveckla en dynamisk lågspänningskabel som är kostnadseffektiv och anpassade för havsenergiteknologier och deras utmaningar. Behovet har identifierats inom de pågående demonstrationsprojekten P38236-1 och P38550-2 och uppges vara nödvändiga för genomförandet. Kabeln kommer att utformas för att kunna kopplas mellan en rörlig boj och en flytande uppsamlingshubb. Samtidigt som det förväntas underlätta service och minska kostnaderna utsätts kabeln för stora påfrestningar. Normalt är sjökablar konstruerade för att ligga still på havsbotten.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Erland Johnson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Shun-Han Yang

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Corpower Ocean AB

Stockholm, Sweden

Minesto

Västra Frölunda, Sweden

NKT Cables AB

Falun, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Waves4Power AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P41240-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06