Nyckelteknologi Utveckling för Ultrabredband Gruppantenn Radio Astronomisystem och undersökning av nya Begrepp för framtida millimeter och Terahertz radioteleskop
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Radio astronomi är en framgångsrik branch av astronomi med hjälp av radioteleskop, där dess framtida utveckling ställs in mot högre känslighet, större synvinkel och bredare bandbredd. Syftet med detta treåriga samarbetsprojekt mellan Chalmers / OSO (Chalmers tekniska högskola och Onsala Space Observatory) i Sverige och NAOC (Kinas nationella astronomiska observatorier) i Kina är att stärka den bilaterala forskningen och utvecklingen i UWB (ultrabredband) antenn och UWB fasad gruppantennteknik för framtida radioteleskop. Fokus ligger på de viktigaste tekniska utvecklingen med två arbetspaket (AP). AP1 har fyra uppgifter där de två första är forskningsaktiviteter för detaljerad innovativ teknikutveckling: i) utveckling av nya UWB-mataror, ii) konstruktion av en liten deluppsättning av bredbandsfasad arraymatning (PAF) vid mm-vågfrekvenser, iii) studera teorin och den senaste teknik för UWB-matare och gruppantenn matare, och iv) Utbildning för att använda ett internt utvecklat simuleringsverktyg i antenn-mottagarsystemanalys. AP2 syftar till att utforska nya idéer, koncept och teknik för framtida radioteleskop, speciellt med två ämnen för satellitt- och påminnets sub-mm-våg / THz-radioteleskop. Både laguppbyggnaden och arbetspaketet är utformade för multiregionella interaktioner på flera nivåer och samverkan mellan Chalmers / OSO och NAOC för att lyckas med detta partnerskap baserat på en stor plattform.

 

Deltagare

Jian Yang (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Bhushan Billade

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

John Conway

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Marianna Ivashina

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Rob Maaskant

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Miroslav Pantaleev

Senior forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Finansiering

STINT

Projekt-id: CH2015-6360
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Onsala rymdobservatorium

Infrastruktur

Publikationer

2019

Compact wideband bowtie dipole orthomode transducer

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-07