Molnbaserade produkter och produktion (FiC)
Forskningsprojekt, 2016 – 2021

Framtidens produktion och produkter är smarta och uppkopplade med en stor del av intelligensen i Molnet. Detta möjliggör successiv utveckling, effektiva tillverkningsprocesser, ökad flexibilitet, kostnadseffektiv delning av datorresurser; förenklar vidareutveckling och underhåll, och skapar förutsättningar för innovation och nya affärsmodeller. Med fördelarna följer också utmaningar relaterade till såväl effektiv och säker programvara i Molnet, kommunikationssystemet och produkten, som till säkert samarbete internt och med andra tjänster och produkter. Smarta produkter kommer att generera stora mängder data som måste både transporteras till Molnet och bearbetas för att ge produkten “intelligens”. System som måste vara såväl säkra som robusta är speciellt utmanande, tex fordon och inom tillverkning.

Den föreslagna forskningen fokuserar på generiska metoder och verktyg för framtidens produkter, tjänster och produktionssystem, med Molnet som en integrerad del. Vi kommer att utveckla arkitekturer och virtuella maskiner för molnbaserad produktion; algoritmer och protokoll för säker kommunikation, speciellt för omfattande beräkningar och för sökningar i stora datamängder i realtid (Big-data); samt tekniker som ger förutsägbarhet och säkerhet i kommunikationen och beräkningarna. Forskningen kommer att utgå från verkliga användarscenarier och resultaten kommer demonstreras i relevanta industrimiljöer.

Deltagare

Marina Papatriantafilou (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Vincenzo Massimiliano Gulisano

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Amir Keramatian

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Hannaneh Najdataei

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Ioannis Nikolakopoulos

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Philippas Tsigas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Ivan Walulya

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

University of York

York, United Kingdom

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: GMT14-0032
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-04