Strategier för hållbara produktions- och försörjningsnätverk i turbulenta miljöer
Forskningsprojekt, 2011 – 2014

Syftet har varit att utveckla ny kunskap om vilken turbulens (=stora och snabba svängningar i företags omgivande miljö) svenska tillverkande företag utsättas för, hur den kan identifieras, och vilka strategier för att anpassa planeringsprocesser, informationsutbyte, och produktionsnätverkets konfiguration som är möjliga och lämpliga att tillämpa. Det har också varit att kartlägga svensk tillverkningsindustrins generella konkurrensförmåga. 

Projektet har utvecklat ramverk för störningstyper i försörjningskedjor och riktlinjer för tidiga varningssignaler i leveranstörsval, hinder för avancerade S&OP-processer och för värdeskapande användning av APS-system i S&OP-processer, vilken planeringsinformation att utbyta beroende på efterfrågans och försörjningskedjans karakteristik, och hinder för informationsanvändning, och produktions- och försörjningskedjeflexibilitetens effektivitetspåverkan vid utflyttning av produktionsaktivitet.

Projektet har genomförts i tre arbetspaket. Det första om identifiering av störningar baseras på tre djupfallstudier. Det andra om hantering av turbulens består av tre delar och har studerats via djupstudier av tre produktionsnätverk, en simuleringsstudie, en enkätstudie och flera workshoppar med projektets parter. Det är denna andra del som varit projektets huvudfokus. Det tredje om konkurrenskraft har studerats mha av makrosstatistik och en intervjustudie med produktionschefer i stora svenska verkstadsföretag.

Deltagare

Patrik Jonsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Paulina Myrelid

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Carl Wänström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Mölnlycke healthcare

Gothenburg, Sweden

Northern LEAD

Gothenburg, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Starke Arvid AB

Ljungskile, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-03411
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ka...

Senast uppdaterat

2018-05-28