Flexibla processintegrationslösningar för massa- och pappersindustrin
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att utvärdera hur flexibilitet och styrbarhet påverkas av ökad värmeintegration och nya processkoncept i massa- och pappersindustrin. Dessa metoder ska sedan användas för att ta fram riktlinjer för hur värmeväxlarnätverk bäst utformas för goda driftegenskaper. Projektet avser en värdefull systemstudie avseende energieffektivitet i massa- och pappersindustrin varför projektet har en god energirelevans.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Christian Langner

vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 1

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Södra

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-10-24