Cellmembran som ett nytt mål för design av mikrobiella stammar för biobränsletillverkning - undersökning av förhållandet mellan membransammansättningen och membran permeabiliteten
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Vår strategi för projektet kommer att fokusera på cellmembranets lipidsammansättning utifrån den koppling mellan membransammansättning och ättiksyratolerans som vi har påvisat. Vi kommer att använda metabolisk ingenjörskonst för att göra förändringar i cellens lipidsammansättning. Detta för att kunna identifiera vilka förändringar som behöver göras i cellens membransammansättning och också skapa kunskap om cellens lipidmetabolism. Genom denna kunskap får man också underlag för att bestämma hur de metaboliska förändringarna skall kunna åstadkommas. Vi kommer att tillämpa avancerad molekylär modellering för att undersöka hur molekyler passerar ett cellmembran och hur svår passagen är beroende på lipidsammansättningen i membranet.

De uppkomna hypoteserna kommer att prövas i första hand på jäst och de uppkomna stammar kommer att undersökas för hur vi lyckas åstadkomma förändringar i lipidmetabolismen och för deras tolerans mot de ämnen som verkar inhiberande i lignocellulosa baserade processer. Fokus för projektet är på metabolic engineering av jäst för ökad syratolerans, men resultaten skulle potentiellt kunna tillämpas också på andra inhibitorer och andra mikroorganismer.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Maurizio Bettiga

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Jeroen Maertens

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-03