Energieffektivare sjötransporter genom energisystemanalys av fartyg
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Sjöfarten står idag för 90% av världens godstransporter. Prognoser för världens transportbehov 2050 tyder på en fördubbling jämfört med dagens nivå dvs antalet sjötransporter kommer att öka. Samtidigt ställs krav att sjöfarten måste bli mer tranporteffektiv och innan 2050 minska sina utsläpp av växthusgaser till 40% av 2005-års nivå. I tvärvetenskaplig forskning kommer projektet att generera kunskap, metoder och modeller som bidrar till att sjöfarten som transportlösning kan energieffektiviseras för att nå målen 2050 med efterfrågat transportbehov och minimerad energiförbrukning. 

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Wengang Mao

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Bengt J Ramne

Professor of the Practice vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Tillig

Doktor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Lighthouse

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-08