Näringstillförsel till Östersjön från sjöfart
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Sjöfarten är totalt sett stor i Östersjön, med RoPaX (passagerar/bilfärjor), tank/bulk och RoRo som stora segment på årsbasis. Kryssningstrafiken är koncentrerad till sommaren och till de områden i Östersjön som är mest påverkade av eutrofiering. Målsättningen med det projektet är att sammanställa befintlig data kring näringsbelastning från olika utsläpp från sjöfart: svartvatten, gråvatten, skrubbervatten, matavfall samt NOx

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Karin Andersson

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Magda Wilewska-Bien

Projektassistent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

BalticSea2020

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/N...

Senast uppdaterat

2018-03-20