Näringstillförsel till Östersjön från sjöfart
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Sjöfarten är totalt sett stor i Östersjön, med RoPaX (passagerar/bilfärjor), tank/bulk och RoRo som stora segment på årsbasis. Kryssningstrafiken är koncentrerad till sommaren och till de områden i Östersjön som är mest påverkade av eutrofiering. Målsättningen med det projektet är att sammanställa befintlig data kring näringsbelastning från olika utsläpp från sjöfart: svartvatten, gråvatten, skrubbervatten, matavfall samt NOx

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Karin Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Magda Wilewska-Bien

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

BalticSea2020

Projekt-id: 2291
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/N...

Senast uppdaterat

2018-03-20