Magda Wilewska-Bien

Visar 14 publikationer

2018

Phosphorus flows on ships: Case study from the Baltic Sea

Magda Wilewska-Bien, Lena Granhag, Jukka-Pekka Jalkanen et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Reception of sewage in the Baltic Sea. The port's role in the sustainable management of ship wastes

Magda Wilewska-Bien, Stefan Anderberg
Marine Policy. Vol. 93, p. 207-213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Pathways to reduction and efficient handling of food waste on passenger ships: from Baltic Sea perspective

Magda Wilewska-Bien, Karin Andersson, Lena Granhag
Environment, Development and Sustainability
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The nutrient load from food waste generated onboard ships in the Baltic Sea

Magda Wilewska-Bien, Lena Granhag, Karin Andersson
Marine Pollution Bulletin. Vol. 105 (1), p. 359-366
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation

Karin Andersson, Selma Brynolf, Fredrik Lindgren et al
, p. 1-426
Samlingsverk (redaktörskap)
2016

Anthropogenic noise

Fredrik Lindgren, Magda Wilewska-Bien
Shipping and the Environment: Improving Environmental Performance in Marine Transportation, p. 229-235
Kapitel i bok
2016

Discharges to the sea

Fredrik Lindgren, Magda Wilewska-Bien, Lena Granhag et al
Shipping and the Environment: Improving Environmental Performance in Marine Transportation, p. 125-168
Kapitel i bok
2016

Improving environmental performance in shipping

Selma Brynolf, Fredrik Lindgren, Karin Andersson et al
Shipping and the Environment: Improving Environmental Performance in Marine Transportation, p. 399-418
Kapitel i bok
2016

Measures to reduce discharges and emissions

Magda Wilewska-Bien, Fredrik Lindgren, M. Magnusson et al
Shipping and the Environment: Improving Environmental Performance in Marine Transportation, p. 341-396
Kapitel i bok
2009

Investigation of Ash Sintering during Combustion of Agricultural Residues and the Effect of Additives

Britt-Marie Steenari, Anna Lundberg, Helena Pettersson et al
Energy & Fuels. Vol. 23 (11), p. 5655-5662
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Evaluating two test methods used for characterizing leaching properties

Maryam Mahmoudkhani, Magda Wilewska-Bien, Britt-Marie Steenari et al
Waste Management. Vol. 28 (1), p. 133-141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Treatment process for MSW combustion fly ash, laboratory and pilot plant experiments

Magda Wilewska-Bien, M Lundberg, Britt-Marie Steenari et al
Waste Management. Vol. 27 (9), p. 1213-1224
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2017–2018

Näringstillförsel till Östersjön från sjöfart

Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Magda Wilewska-Bien Maritim miljövetenskap
Karin Andersson Maritim miljövetenskap
BalticSea2020

2015–2018

Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Martin Eriksson Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Magda Wilewska-Bien Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)
Naturvårdsverket

Det kan finnas fler projekt där Magda Wilewska-Bien medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.